top of page

OVER

voeten.jpg

Nele Vandeneede / Play - Art - Food is een jong, opkomend bedrijf, opgericht door Nele Vandeneede.

VISIE

Als bedrijf geloven wij in de inzet van kunst en creativiteit om inventieve oplossingen te ontwerpen voor complexe, maatschappelijke vraagstukken. Door domeinoverstijgend te werk te gaan en onverwachte crossovers te realiseren, werken we niet alleen aan een integrale aanpak, maar creëren we ook de mogelijkheid om op een geheel nieuwe wijze naar het vraagstuk te kijken. Spelprincipes en kunstuitingen kunnen bijdragen aan een gevoel voor sensibilisering en het ‘anders leren kijken’. Dat doorbreekt de gebaande paden en vastgeroeste denkbeelden,  en creëert ruimte voor een nieuw dialoog. Een nieuwe taal als het ware, die met elkaar mag worden onderzocht, bevraagd, gevormd. Stap voor stap dragen zulke kleine transformaties bij aan de grotere transities waar we ons in begeven.

Met de concepten die wij ontwikkelen, dragen wij vooral bij aan een gezonder, duurzamer, inclusiever en eerlijker voedsellandschap en aan de gezondheid van mens, dier en planeet. We gaan uit van een holistisch mensbeeld en richten ons op preventief handelen en positieve gezondheid.

MISSIE

Het is onze missie om de samenleving in beweging te brengen. Met de inzet van kunst en creativiteit werken we toe naar bewustwording en gedragsverandering, en trachten we zo het verschil te maken voor mens en maatschappij.
 

AANPAK - FORMULE N   →   N = k • K² // N = kind x KOK x KUNSTENAAR

Vanuit een crossover leermethode op het snijvlak van kunst, spel(filosofie) en gastronomie en met inzet van Design Thinking wordt gewerkt aan deze voedsel- en gezondheidsvraagstukken. Het spelende kind in ons allen wordt daarbij aangekeken en middels de schone kunsten verleid om mee te spelen en te creëren. 

Wij hanteren een positieve benadering waarbij de behoefte van de doelgroep voorop staat. Vanuit human centered design wordt bottom-up toegewerkt naar oplossingen, waarbij de doelgroep deelgenoot wordt van het ontwerp. 

Als bedrijf verbinden wij ons aan kleine en grote spelers in het veld. Zo worden overheid, onderwijs, bedrijfsleven en buurtinitiatieven aan elkaar verbonden en worden er projecten ontwikkeld en tevens scholing en advies aangeboden en onderzoek gedaan.

Lees meer ove

KOM BIJ ONS WERKEN!

bottom of page