top of page

social chef

Module 'Social Chef'

In april 2023 vond een eerste pilotproject plaats i.s.m. De Rooi Pannen Tilburg (Horeca) waarbij kunst en gastronomie nader tot elkaar werden gebracht ten bate van het opleiden van de kok van de toekomst, de zgn. Social Chef. Koksstudenten werden geïnspireerd door de dansvoorstelling ARK van dansgezelschap Dansnest. Vanuit deze kunstervaring reflecteerden ze over de waarde van kunst voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als kok. De studenten vertaalden deze kunstervaring naar eigen gastronomische concepten. Tevens leerden ze om op een sociaal geëngageerde manier om te gaan met hun vak door samen te koken met kinderen, en al improviserend de wensen en creatieve ideeën van de kinderen voorop te stellen. Kind en kok die van en met elkaar leren, middels kunst en creativiteit. En waarbij voedseleducatie op een spelende, interactieve manier wordt aangeboden.

 

 

 

 

"Kunst kan een inspiratiebron zijn om tot vernieuwende en betekenisvolle gerechten en eetbelevingen te komen. Tevens ontwikkel je de kunstenaarsmindset en het creatieve vermogen van koks wanneer je aan kunsteducatie doet. Dit kan leiden tot bewuste jongvolwassenen die vanuit hun passie voor voedsel en koken een rol innemen in de complexe uitdagingen waar we momenteel voor staan, te denken aan gezondheid en duurzaamheid.", aldus Nele.

Nota: In het voorjaar van 2024 zal een doorontwikkeling van deze module plaatsvinden i.s.m. Koning Willem I College, Den Bosch (Horeca) en Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht (Design). Studenten van de koks- en kunstvakopleiding zullen worden uitgedaagd om samen te werken aan een voedselvraagstuk in het sociale domein. Daarbij worden ook Masterstudenten van TRANZO, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University betrokken om samen onderzoek te doen naar de mate van toename van cognitieve vaardigheden tijdens creatief denken en artistiek maken in transdisciplinair verband, en in een sociaal-maatschappelijke context. Dit om het profiel van de 'Social Chef' te verrijken en beter te expliciteren richting het werkveld.

Social Chef op Food Inspiration Days Outdoor 2023

Social Chef was onderdeel van het programma van Food Inspiration Days Outdoor 2023. Op uitnodiging verzorgden we twee dagen meerdere workshops waarbij het gedachtegoed achter de Social Chef werd uitgelegd en werd ervaren. De gasten werden multizintuiglijk geprikkeld middels de dansvoorstelling ARK en de daarop geïnspireerde smaak- en eetbelevingen, ontwikkeld door studenten van De Rooi Pannen, Tilburg.

Foto’s: © Tessa de Geus

>> Terug

Tessa de Geus _ Nele Vandeneede workshop 20-06-23 _MG_2443.jpg
6.jpg
Tessa de Geus _ Nele Vandeneede workshop 20-06-23 _MG_2378.jpg
_MG_2610.jpg
ARK-food_edited.jpg
9.jpg
HKU Alumni 2023 _ Nele Vandeneede _ Fotografie-Tessa de Geus_MG_2441_2.jpg
bottom of page