top of page

OVER

"Enthousiast, nieuwsgierig, creatief, energiek en een tikkeltje eigenwijs.

Spontaan, leergierig, ondernemend, inspirerend en heel ambitieus."

Dat is Nele.

Nele Vandeneede

Nele Vandeneede (BE, 1993) studeerde in 2015 – cum laude – af aan de Fontys Academie voor Danseducatie, Tilburg (HBO). Na het behalen van haar diploma richtte zij haar eigen bedrijf ‘Nele Vandeneede /dans’ op waarvoor zij projecten uitvoert en ontwikkelt.

De afgelopen jaren heeft Nele ervaring opgedaan als danser, docent, maker, stagebegeleider, projectontwikkelaar, coördinator en bestuurslid. Tot op heden combineert zij deze verschillende functies binnen haar werkzaamheden.

Met een extra focus op haar makerschap richtte Nele twee jaar geleden haar eigen productiegroep op. Met deze groep werkt zij jaarlijks toe naar minstens één dansproductie. Aanvullend ontwikkelt Nele ook ander werk waar ze per project specifieke dansers voor selecteert. Deze projecten zijn veelal educatief en inclusief van aard en locatie- en community gericht. Het dansvocabulaire dat Nele ontwikkelt, is een combinatie van moderne en hedendaagse dans. Haar werk wordt benoemd als fysiek, toegankelijk, interactief, speels, theatraal en af en toe abstract.

In de projecten die Nele zelf ontwikkelt of uitkiest, probeert zij zoveel mogelijk crossovers te creëren en domeinoverstijgend te werken. Haar kracht ligt in het verbinden van verschillende (kwetsbare) doelgroepen, in het samenbrengen van verschillende kunstdisciplines en in het werken op specifieke locaties.

De kunstvormen waar Nele eerder al multidisciplinair werk mee creëerde of zich door liet inspireren waren dans icm. live muziek, theater, spoken word, opera, beeldende kunst, architectuur en video. Verder werkte Nele reeds samen met mensen van alle leeftijden. Dat deed zij in het binnen- en buitenschools onderwijs (B(S)O & V(S)O), in de vrijetijdssector (amateurdans), in de zorgsector (ouderen met of zonder dementie, mensen met een fysieke en/of mentale beperking, jeugdzorg) en in AZC’s (vluchtelingen). Ook werkt ze steeds meer samen met professionele dansers (in opleiding).

Alle werkervaring en scholing die Nele heeft opgedaan, situeert zich in zowel binnen- als buitenland. Zo heeft zij de afgelopen jaren al mogen dansen in België, Nederland, Denemarken, Australië (2x), Namibië, Finland (2x), Ierland en Londen (2x).

 

VISIE

Neles werkwijze kenmerkt zich door openheid en nieuwsgierigheid. Ze gebruikt dans als middel om de ander te ontmoeten en om binnen te komen in diens leefwereld. In haar praktijk staat Nele niet voor een groep, maar in een groep. Ze zoekt naar de behoefte, de interesse en de kwaliteit van de ander, om elkaar te ontmoeten, daar waar iedereen vanuit zijn/haar kracht kan werken. In het werken met verschillende (specifieke) doelgroepen neemt Nele iedere deelnemer serieus. Ze behandelt al haar dansers op een professionele manier. Ze neemt hen mee in het artistieke maaktraject en stelt daarbij zowel het proces alsook het eindresultaat hoog in het vaandel.

MISSIE

Nele is een beweger in hoofd, hart en lichaam. Het liefst deelt ze al die bewegingen met zoveel mogelijk mensen. Anderen kennen haar dan ook als een heel kleurrijk en openhartig persoon. Het is Nele haar missie om mensen fysiek en mentaal in beweging te brengen door middel van dans, zowel de mensen waarmee ze werkt, alsook de mensen die haar choreografieën mogen aanschouwen. Ze hoopt daarmee het verschil te maken voor iedereen die in contact komt met haar.

Dans het leven!

Nele

 

Verschillende van mijn projecten staan uitgelicht in mijn portfolio.

Een gedetailleerde weergave van mijn werkervaring is terug te vinden in mijn CV.

bottom of page